Przekaż 1% podatku dla MKS Bolesłavia

Przekaż 1% podatku dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesłavia Bolesławiec.

KRS: 0000163366
Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka – MKS Bolesłavia

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.


Kto może przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

  • KROK 1 – należy wybrać Organizację Pożytku Publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku
  • KROK 2 – należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę Organizacji Pożytku Publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji

 

 

What's your reaction?
Pokaż KomentarzeZamknij komentarze

Napisz komentarz