Finansowanie klubu

MKS Bolesłavia jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną. Nad klubem kontrolę sprawuje Urząd Miasta Bolesławiec, Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Ludowy Związek Sportowy. Klub podlega ustawie o kulturze fizycznej, ustawie o stowarzyszeniach, ustawie o systemie oświaty oraz własnym statutem.

1979 – 1990

Od 1979 roku sport szkolny działa w oparciu o placówki zajęć pozaszkolnych, od 1979 do 1990 oku działał przy MDK Dział Sportu zatrudniający trenerów i instruktorów, natomiast od 1991 roku przekształcony został w Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

1990 – 2010

Środki na działalność klub otrzymywał przede wszystkim od Zarządów Wojewódzkich SZS (Wrocław, po 1975 roku Jelenia Góra), z Kuratorium w celu finansowania obozów sportowych. W latach 1990 i 2010 podstawowym źródłem finansowania klubu była Gmina Miejska Bolesławiec. Ponadto klub otrzymuje pomoc z Dolnośląskiej Federacji Sportu (poprzez DZLA i SZS Dolny Śląsk). Wysokość tego dofinansowania uzależniona jest od wyników uzyskiwanych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego.

od 2011

MKS Bolesłavia realizuje swoje cele ze środków Urzędu Miasta Bolesławca, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Dolnośląskiej Federacji Sportu, Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki, SZS i LZS.

2021

Dofinansowano ze środków budżetu państwa Program KLUB 2021. Dofinansowanie 10000 zł. Wartość zadania 11200zł. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ramach Programu Klub.

2022

Lekkoatletyczny obóz sportowy Poznań 2022. 15-24.08.2022. Obóz współfinansowany w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022” ze środków Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowanie 40 000 zł.

Działalność MKS Bolesłavia została dofinansowana z programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU.