Zarząd

Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia nie byłby w stanie pełnić swej statutowej działalności wśród młodzieży szkolnej bez ofiarnej pracy i społecznego zaangażowania trenerów i działaczy. W związku z tym, że Bolesłavia jest szkolnym stowarzyszeniem kultury fizycznej, działacze klubowi rekrutowali się przeważnie spośród trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, przedstawicieli lokalnych władz oświatowych i niekiedy rodziców ćwiczącej młodzieży.


Bieżący zarząd MKS Bolesłavia

Krzysztof Ramza — prezes
Tomasz Markowski — wiceprezes
Wiśniewski Paweł — sekretarz

Członkowie zarządu: Małgorzata Markowska, Edyta Kwiecińska, Maria Wiśniewska, Eryk Lewandowski

2015 – 2020

Bartosz Gruman — prezes,
Tomasz Markowski — wiceprezes
Justyna Serafińska — sekretarz

Członkowie zarządu: Tomasz Markowski, Małgorzata Markowska, Paweł Wiśniewski, Marta Goss, Eryk Lewandowski

2012 – 2015

Bartosz Gruman — prezes,
Tomasz Markowski — wiceprezes
Justyna Serafińska — sekretarz

Członkowie Zarządu: Tomasz Markowski, Rafał Bartosz Gruman, Małgorzata Markowska, Justyna Serafińska-Gruman, Paweł Wiśniewski, Janusz Kozioł, Katarzyna Polańska.

2008 – 2012

Bartosz Gruman — prezes,
Tomasz Markowski — wiceprezes
Justyna Serafińska — sekretarz

Członkowie Zarządu: Małgorzata Markowska, Edyta Kwiecińska, Daniel Małachowski,
Paweł Wiśniewski, Janusz Kozioł, Ryszard Posacki, Lucyna Bujak.
Komisja rewizyjna: Halina Dalmata, Jadwiga Bigos, Alicja Jankowska.

2004 – 2008

Ryszard Świeżewski — prezes
Tomasz Markowski — wiceprezes
Waldemar Krysztofiak — sekretarz

Członkowie Zarządu: Janusz Kozioł, Ryszard Posacki.
Komisja rewizyjna: Jadwiga Bigos — przewodnicząca, Stanisław Merdas, Andrzej Nabożny.

1998 – 2004

Andrzej Nowak — prezes
Ryszard Posacki — wiceprezes
Jerzy Stanik — sekretarz

Członkowie Zarządu: Stanisław Szypulski, Edward Spraski, Jarosław Leszczyński.
Komisja rewizyjna: Jan Filipek (do 2000 r.), Stanisław Merdas, Elżbieta Rowgało.

1994 – 1998

Stanisław Merdas — prezes
Ryszard Posacki — zastępca prezesa
Stanisław Szypulski — sekretarz

Członkowie Zarządu: Elżbieta Rowgało, Ryszard Dąbrowski.

1990 – 1994

Stanisław Merdas — prezes

Członkowie Zarządu: Stanisław Szypulski, Waldemar Krysztofiak, Jan Kulczycki.

Jeszcze dawniej….

Sięgając jeszcze głębiej w historię klubu — w składach władz stale byli obecni: Stanisław Merdas, Jan Kulczycki, Czesław Maślicki, Stanisław Szypulski.

Ponadto na rzecz klubu aktywnie działały, ofiarowując swą pomoc na miarę swoich możliwości i pełniąc różne funkcje, następujące osoby: Stanisław Tomczyk, Marian Woch, Jerzy Sikorski, Waldemar Kowalski, Franciszek Kalisz, Władysław Smoliński, Tadeusz Jurkowski, Wiesław Ołenicz, Jarosław Cichański, Leszek Warężak, Leon Dymarek i inni.