Lekka Atletyka

4 grudnia 1964 roku odbyło się w Bolesławcu zebranie założycielskie Oddziału Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Postanowiono wtedy, że należy stworzyć klub sportowy, skupiający chętną i utalentowaną młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I tak pod koniec 1965 roku, realizując te wytyczne, w porozumieniu z Zarządem Okręgu Wrocławskiego SZS, trzej działacze sportu szkolnego: Eugeniusz Jankowski, Stanisław Merdas i Jan Kulczycki powołali do życia Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia. Zaczynając niemal od zera, za wszystko w tym pionierskim okresie sportu szkolnego musiał wystarczyć zapał i upór kilku entuzjastów oraz wola przeżycia przez młodzież wielkiej sportowej przygody.

We wstępie wypada również wspomnieć o nazwie klubu. Otóż pierwszym klubem, który powstał w Bolesławcu po wojnie, był Rzemieślniczy Klub Sportowy ?Bolesławia?. Posiadał on m.in. drużyny piłki nożnej i siatkówki, w których grał S. Merdas. Stowarzyszenie to wkrótce upadło, a dzisiaj nie sposób dociec, kto wpadł na pomysł, aby Międzyszkolny Klub Sportowy wykorzystał zapomnianą, ale jakże swojsko brzmiącą nazwę Bolesłavia.

Od początku istnienia w klubie działały różne sekcje. Pierwszą była sekcja pływacka – powołana już w lutym 1966 r. Jej tradycje po rozwiązaniu w 1981 r. przejęła grupa Masters. W połowie kwietnia 1966 r. za sprawą E. Jankowskiego, S. Merdasa i J. Kulczyckiego rozpoczęła działalność sekcja lekkiej atletyki, która funkcjonuje nieprzerwanie od czasu jej powołania. W styczniu 1967 r. S. Tomczyk i J. Kulczycki utworzyli sekcję gimnastyki sportowej, która działała krótko, nie dłużej niż rok. W tym samym czasie powstaje sekcja koszykówki żeńskiej. Założycielem i pierwszym trenerem tej sekcji był niezmordowany i wszechstronny E. Jankowski. Sekcja koszykówki żeńskiej przestała istnieć w 2004 roku. Należy dodać, że w latach 1998-2004 istniała również sekcja koszykówki chłopców. W 1975 roku, po przejęciu całej drużyny od zakładowego klubu KS ?Polfa? Bolesławiec, rozpoczęła swą działalność sekcja siatkówki dziewcząt. Opiekunem drużyny był W. Kowalski. Rozwiązano ją w 1981 r.

Obecnie jedyną sekcją w klubie jest lekkoatletyka. Niemal od początku jego istnienia lekkoatleci pełnią rolę ambasadorów bolesławieckiego sportu, odnosząc znaczące sukcesy na arenie całego kraju. Klub jest docenianym ośrodkiem kształcenia lekkoatletycznego w regionie. Otrzymał nagrody Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Klub sportowy MKS Bolesłavia zrzesza dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu całego miasta i gmin leżących na terenie powiatu.

Sekcja lekkiej atletyki prowadzi obecnie sześć grup szkoleniowych:
1. Biegi krótkie i płotkarskie – trener Ryszard Posacki
2. Biegi długie i sztafetowe – trener Małgorzata Markowska
3. Rzuty – trener Tomasz Markowski
4. Biegi krótkie i płotkarskie – trener Rafał Bartosz Gruman
5. Biegi krótkie i skoki – trener Paweł Wiśniewski
6. Biegi średnie i długie – Dariusz Łomański