Klauzula Informacyjna RODO

Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia w Bolesławcu działając z poszanowaniem państwa prawa do decydowania o swoich danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek stosowania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – ogólnie nazywanym RODO.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 RODO, informujemy:

  • Administratorem Danych Osobowych jest Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia z siedzibą w Bolesławcu 59-700, ul. Spółdzielcza 2, tel. 600 585 266, mail: gosia.tomek@wp.pl.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w MKS Bolesłavia stanowi:

  • Zgoda, obowiązek prawny lub wykonanie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO.
  • W przypadku przetwarzania na podstawie zgody macie państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W przypadku realizacji programów ogólnopolskich lub wojewódzkich MKS Bolesłavia jest podmiotem przetwarzającym. MKS Bolesłavia wypełnia swoje obowiązki wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego zgodnie z Art. 28 RODO. Zgodność przetwarzania z prawem w takim przypadku jest określona przez Administratora Danych Osobowych danego programu.

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną MKS Bolesłavia. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Zarząd MKS Bolesłavia