Baza sportowa

Klub nigdy nie posiadał własnych obiektów sportowych, korzystał natomiast ze stadionu miejskiego (ul. Sportowa i ul. Spółdzielcza 2), pływalni miejskiej, sal gimnastycznych i boisk sportowych bolesławieckich szkół.

Stadion im. Stanisława Merdasa w Bolesławcu

Stadion Miejski, z którego korzysta MKS Bolesłavia, zlokalizowany jest przy ul. Spółdzielczej 2 w centrum miasta. Jest to obiekt, na którym ostatni remont przeprowadzono w 2004 r. Dokonano wymiany nawierzchni bieżni, zamontowano krawężniki. W 2008 i 2009 roku MKS Bolesłavia przyczynił się do zakupu krzesełek na trybuny w ilości 150szt. Stadion posiada zaplecze socjalne złożone w dwóch szatni, zaplecza sanitarnego oraz pomieszczenia, w którym znajduje się siedziba MKS Bolesłavia. Na terenie stadionu znajdują się dwa magazyny sprzętowe.

Stadion im. Stanisława Merdasa w Bolesławcu fot. Istotne.pl

fot. istotne.pl

Czterystumetrowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni z mączki posiada 4 okólne tory i 4 tory na prostej. Stadion nie posiada skoczni do skoku w dal i wzwyż, rozbiegu do rzutu oszczepem, klatki i koła do rzutów dyskiem i młotem. Nie istnieją też warunki do nauczania skoku o tyczce. Sprzęt treningowy ze względu na dużą ilość trenujących i częstą eksploatację wymaga wymiany.

Boisko lekkoatletyczne, ul. Komuny Paryskiej

Konferencja prasowa w sprawie budowy boiska lekkoatletycznego w Bolesławcu odbyła się w piątek, 14 marca, w starostwie powiatowym. W konferencji uczestniczył wiceminister sportu Tomasz Półgrabski, starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski oraz marszałek województwa Cezary Przybylski.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentował dyrektor wydziału sportu i rekreacji – pan Marcin Przychodny. Na sali obecny był również Marek Plawgo, który obecnie jest pracownikiem ministerstwa, niegdyś znakomity czterystumetrowiec, płotkarz, 9-krotny mistrz Polski na 400m ppł, wicemistrz Europy z Goeteborga.

W konferencji uczestniczyli także działacze, trenerzy i zawodnicy MKS Bolesłavia Bolesławiec – prezes MKS Bolesłavia Bartosz Gruman, wiceprezes Tomasz Markowski, sekretarz Justyna Serafińska – Gruman, trener Dariusz Łomański oraz lekkoatleci Ewa Ochocka, Dominika Kwaszcz, Monika Sandak, Dawid Kopała, Kacper Olszewski.

20440_image_1434103087__cover

Spotkanie rozpoczęła wypowiedź starosty Dariusza Kwaśniewskiego, który omówił założenia, źródła i wielkość dofinansowania na budowę boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu. W pierwszym etapie boisko ma być wybudowane ze środków marszałkowskich i powiatowych (łącznie około 700 tys. zł.) i składać się będzie z:

  • 4-torowej, 200 metrowej bieżni okólnej z nawierzchni syntetycznej
  • 6-torowej, 120 metrowej bieżni do sprintu o długości 100 m (120 m ze startem i wybiegiem)
  • skoczni w dal z rozbiegiem
  • boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wewnątrz bieżni okólnej

W drugim etapie stadion będzie sfinansowany z programu MSiT „Rozwój inwestycji sportowych”. Zgodnie z założeniami program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów sportowych i jest dedykowany obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe. Maksymalny pułap dofinansowania może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, jednak nie więcej niż 1 mln zł.

Orlik lekkoatletyczny z programu „Rozwój inwestycji sportowych” wzbogaci się o dodatkowe konkurencje LA (powstanie klatka do rzutu dyskiem i młotem, koło do pchnięcia kulą, skocznie wzwyż oraz o tyczce), boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, rozbudowana zostanie infrastruktura przy stadionie.

Prezes MKS Bolesłavia Bartosz Gruman w krótkiej wypowiedzi wyraził głęboką wdzięczność Panu Staroście za wsparcie budowy stadionu LA, natomiast wiceprezes Tomasz Markowski przedstawił zgromadzonym gościom osiągnięcia klubu w sezonie 2013 oraz zwrócił uwagę na trudności związane z warunkami treningowymi bolesławieckich lekkoatletów.

Wiceminister Tomasz Półgrabski omówił możliwości pozyskania środków ministerialnych przez kluby sportowe, wskazał priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki, opowiadał o programach które obowiązywać będą w sporcie w 2014 r m.in: Multisport oraz Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

Na temat możliwości pozyskania dodatkowych środków na działalność klubów sportowych w ramach programów z UWMD wypowiedział się dyrektor Marcin Przychodny. Wspomniał m.in. o programie modernizacji obiektów sportowych, z którego de facto od kilku lat korzysta MKS Bolesłavia (zakup krzesełek na trybuny stadionu miejskiego przy ul. Spółdzielczej oraz wiat do przechowywania sprzętu sportowego).

Po konferencji w Starostwie przedstawiciele MSiT, UWMD, Powiatu Bolesławieckiego oraz MKS Bolesłavia na terenie gdzie wkrótce ma powstać orlik spotkali się z Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – Panią Laurą Słocką – Przydróżną. Omówiona została koncepcja budowy stadionu oraz przedstawiony został wstępny jego projekt.

Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji programu budowy urządzeń lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w roku 2014 podjęto we wtorek (18 marca 2015 roku). Kryteria, które zadecydowały o dofinansowaniu:

  • pierwszy obiekt w danym powiecie lub pierwszy obiekt w siedzibie powiatu.
  • rozszerzony zakres rzeczowy zadania.
  • prowadzenie szkolenia lekkoatletycznego w sekcjach i klubach lekkoatletycznych w rejonie lokalizacji obiektu lekkoatletycznego.
  • liczba mieszkańców i liczba uczniów w szkole, przy której powstaje obiekt.
  • wykaz jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego, którym udzielono pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji programu budowy obiektów lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w 2014 roku:

Ministerstwo dofinansuje budowę Lekkoatletycznego Orlika kwotą 1 mln zł. Budowa trwa, a jej koniec przewidziany jest na jesień 2015 roku.