Nasi młodzicy obecnie przebywają na zgrupowaniu kadry wojewódzkiej młodzików. Zdjęcia Paweł Wiśniewski.

What's your reaction?
Pokaż KomentarzeZamknij komentarze

Napisz komentarz