Wytrzymałość tempowa – 1( WT1): 200m – 50m – 150m – 50m – 120m – 50m – 100m. Czas przerwy pomiędzy głównymi odcinkami 5 minut, odcinki 50m tzw.indykatorowe przerwa po odcinkach głównych 2 minuty. 0dcinki główne biegamy z szybkością submaksymalną. Odcinki indykatorowe z szybkością maksymalną.

Ryszard Posacki

What's your reaction?
Pokaż KomentarzeZamknij komentarze

Napisz komentarz