Ośrodek Lekkiej Atletyki w Bolesławcu i zatrudnieni w nim trenerzy (Bartosz Gruman, Sylwia Kawałko, Wanda Wysocka oraz Rafał Kwieciński) w dniu 16 czerwca 2016 roku byli organizatorem eventu międzyszkolnego w ramach prowadzonego od września 2014 roku w Bolesławcu programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży – Lekkoatletyka dla każdego! Zawody odbyły się na stadionie lekkoatletycznym przy ZSOiH, ul. Komuny Paryskiej 6.

0142

W zawodach wystąpiły reprezentacje klas I-III bolesławieckich szkół podstawowych (SP 2, SP 3, SP 4, SP 5) oraz SP Bożejowice. Celem zawodów była popularyzacja lekkiej atletyki, poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci, promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych. Każda reprezentacja wystąpiła w 5 konkurencjach: sztafeta sprinterska na dystansie 30 m, skoki na krzyżaki, skok w dal z miejsca, sztafeta płotkarska na dystansie 30 m, rzut piłką w tył przez głowę. Po zakończonych zawodach każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i dyplom.

Partnerami zawodów byli PKN Orlen, Nestlé Polska S.A., Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Urząd Miasta Bolesławiec.

Organizatorzy składają podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu zawodów dyrekcji i pracownikom ZSOiH, nauczycielom nauczania początkowego ze szkół uczestniczących w evencie oraz wolontariuszom (trenerom i zawodnikom MKS Bolesłavia).

0148

Założenia programu Lekkoatletyka dla każdego!
Program Lekkoatletyka dla każdego! to innowacyjna koncepcja popularyzacji lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży, a na późniejszych etapach – naboru i selekcji zawodników do profesjonalnego uprawiania wybranych konkurencji Królowej Sportu.
Projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki został stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów głównie w celu popularyzacji i upowszechniania lekkiej atletyki, a opracowany przez nich program szkolenia dostosowany został dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka na każdym etapie jego rozwoju i umożliwia właściwą organizację zajęć.

Na poziomie szkół podstawowych w klasach I-III współpraca opiera się na:
– organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych,
– użyczeniu sprzętu Lekkoatletyka dla każdego!
– organizacji szkoleń dla nauczycieli dotyczące prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem certyfikowanego sprzętu Lekkoatletyka dla każdego!
– opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dot. zdrowego żywienia

Na poziomie klas IV-VI szkół podstawowych trenerzy:
– prowadzą systematyczne zajęcia w grupach naborowych
– organizują zawody lekkoatletyczne
– organizują zawody ogólnopolskie
– prowadzą regularne testy OSF i monitoring wyników

Na poziomie gimnazjum
– promujemy w samorządach tworzenie klas sportowych o profilu lekkiej atletyki;
– organizujemy zawody lekkoatletyczne,
– prowadzimy testy OSF i monitorujemy wyniki
– wyposażamy szkoły w sprzęt lekkoatletyczny oraz ubiory dla zawodników (dresy, koszulki).

Źródła finasowania programu Lekkoatletyka dla każdego!
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Województwo Dolnośląskie
– Gmina Bolesławiec
– partnerzy i sponsorzy

Program Lekkoatletyka dla każdego! rozwija się również dzięki zaangażowaniu jednostek samorządów terytorialnych (Gmina Bolesławiec) i polega na:
– bezpłatnym udostępnianiu obiektów sportowych na zajęcia i zawody,
– finansowaniu zakupu sprzętu lekkoatletycznego.

Finansowanie programu Lekkoatletyka dla każdego! na terenie Dolnego Śląsk w 2016 roku:
– Ministerstwo Sportu I Turystyki – 299 140,00 zł
– Ministerstwo Sportu I Turystyki – 134 920,00 zł (wkład pozafinansowy)
– Województwo Dolnośląskie – 150 000,00 zł

0005

What's your reaction?
Pokaż KomentarzeZamknij komentarze

Napisz komentarz