Memoriał im. Stanisława Merdasa

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesłavia serdecznie zaprasza na kolejną już edycję Memoriału im. Stanisława Merdasa. Zawody rozegrane zostaną na boisku la przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu. W ramach  współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Bolesławcu zostaną przeprowadzone konkurencje dla osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy
Rafał Bartosz Gruman
Prezes MKS Bolesłavia

Arkadiusz Żądło
Prezes Stowarzyszenia
Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
w Bolesławcu

Memoriał im. Stanisława Merdasa został dofinansowany ze środków Powiatu Bolesławieckiego.

 

Organizator:

MKS Bolesłavia Bolesławiec
oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej

ul. Grunwaldzka 7
59-700 Bolesławiec
Tel./Fax. 075 644 81 46

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Mikołaja Brody 12
59-700 Bolesławiec

Termin:

19.06.2012r, godzina 16:00

 

Zgłoszenia:

Przed rozpoczęciem zawodów

Cel:

Popularyzacja lekkiej atletyki i upamiętnienie założyciela klubu MKS Bolesłavia Stanisława Merdasa.

Konkurencje:

Szkoły Podstawowe

 • 50m
 • skok w dal ze strefy
 • rzut rakietą
 • bieg australijski

Gimnazjum

 • 50m
 • skok w dal
 • wzwyż
 • piłka lekarska ? rzut zza głowy 2kg

Niepełnosprawni

 • 50m
 • skok w dal
 • piłka lekarską ? rzut zza głowy
 • bieg australijski

 

Uczestnictwo:

Wszyscy chętni, udział bezpłatny.

Postanowienia końcowe:

 • W kategoriach szkół podstawowych oraz gimnazjalnych uczestnik ma prawo wystartować w dwóch konkurencjach w swojej kategorii wiekowej.
 • W kategorii osób niepełnosprawnych we wszystkich konkurencjach.
 • Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zagubione rzeczy podczas imprezy.
 • Każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
 • Zwycięscy poszczególnych konkurencji otrzymują dyplomy.
 • Obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, regulamin zawodów i obiektu.
 • Odpowiedzialność za sprawdzenie badań lekarskich ponoszą zawodnicy lub w przypadku osób nieletnich ich opiekunowie.
 • Każdy niepełnoletni uczestnik zawodów musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna.
What's your reaction?
Pokaż KomentarzeZamknij komentarze

Napisz komentarz