Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

30 marca 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze MKS Bolesłavia. Otwarcia zebrania dokonał Prezes MKS Bolesłavia Rafał Bartosz Gruman. Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności klubu w latach 2008 – 2011 przedstawił Wiceprezes MKS Bolesłavia Tomasz Markowski, natomiast sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej Przewodnicząca Halina Dalmata.

W głosowaniu tajnym do siedmioosobowego Zarządu MKS Bolesłavia weszli:

  • Tomasz Markowski
  • Rafał Bartosz Gruman
  • Małgorzata Markowska
  • Justyna Serafińska – Gruman
  • Paweł Wiśniewski
  • Janusz Kozioł
  • Katarzyna Polańska

Po ukonstytuowaniu się Zarządu Prezesem MKS Bolesłavia został Rafał Bartosz Gruman, Wiceprezesem Tomasz Markowski, natomiast Sekretarzem Justyna Serafińska – Gruman.

What's your reaction?
Pokaż KomentarzeZamknij komentarze

Napisz komentarz