110 punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego – rekord klubu

?System Sportu Młodzieżowego (SSM) to umowny zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu, koordynowany przez ten resort i dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Z tych też względów przyjęło się wręcz mówić o ?państwowym systemie sportu młodzieżowego. SSM obejmuje dwa podsystemy: szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
W odniesieniu ograniczonym wyłącznie do młodzieży uzdolnionej realizowany jest ?Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej?.
Źródło www.sportmlodziezowy.pl – regulamy i zasady punktowania.

(Dorobek Punktowy w Systemie Sportu Młodzieżowego zawodników MKS Bolesłavia)
Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia jest od wielu lat w czołówce najlepszych klubów sportowych na Dolnym Śląsku. Potwierdzają to poniższe statystyki potwierdzone znakomitymi startami zawodników Bolesłavii.

2005 – punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego
MKS Bolesłavia 108,50
Bolesławiecki Klub TKD 7,00
UKS Czwórka 3,50
UKS II LO Bolesławiec 3,00
Cyklosport Bolesławiec 2,00
(Wyniki SSM w 2005r.)

2006 – punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego
MKS Bolesłavia 67,00
BKS Bolesławiec 13,00
UKS ILYO Bolesławiec 12,00
KK StarBol Bolesławiec 9,00
UKS Volley Bolesławiec 6,00
MGKTS Top 5,75
MOSiR Bolesławiec 5,00
Bolesławiecki Klub TKD 2,00
(Wyniki SSM w 2006r.)

2007 – punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego
MKS Bolesłavia 97,50
UKS ILYO Bolesławiec 23,00
KS TOP Bolesławiec 12,00
Bolesławiecki Klub TKD 6,00
KK StarBol Bolesławiec 6,00
UKS Volley Bolesławiec 3,00
(Wyniki SSM w 2007r.)

2008 ? punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego
MKS Bolesłavia 110
UKS ILYO Bolesławiec 29
KS TOP Bolesławiec 15
Bolesławiecki Klub TKD 6

(Wyniki SSM w 2008r.)
(System Sportu Młodzieżowego ? klasyfikacja ogólnopolska w 2008r.)

What's your reaction?
Pokaż KomentarzeZamknij komentarze

Napisz komentarz