Bartosz Gruman

Instruktor Lekkiej Atletyki, blok biegów średnich i płotkarskich

Najbardziej znani podopieczni
Maciej Parobczak, Patryk Pieczarka