Zarząd

Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia nie byłby w stanie pełnić swej statutowej działalności wśród młodzieży szkolnej bez ofiarnej pracy i społecznego zaangażowania trenerów i działaczy. W związku z tym, że Bolesłavia jest szkolnym stowarzyszeniem kultury fizycznej, działacze klubowi rekrutowali się przeważnie spośród trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, przedstawicieli lokalnych władz oświatowych i niekiedy rodziców ćwiczącej młodzieży.

30 marca 2012 r. odbyło się ostatnie zebranie sprawozdawczo – wyborcze MKS Bolesłavia.

W głosowaniu tajnym do siedmioosobowego Zarządu MKS Bolesłavia weszli Tomasz Markowsk, Rafał Bartosz Gruman, Małgorzata Markowska, Justyna Serafińska – Gruman, Paweł Wiśniewski, Janusz Kozioł, Katarzyna Polańska

Po ukonstytuowaniu się Zarządu Prezesem MKS został Rafał Bartosz Gruman, Wiceprezesem Tomasz Markowski, natomiast Sekretarzem Justyna Serafińska – Gruman.

Sięgając coraz głębiej wstecz w składach klubowych władz stale byli obecni: Stanisław Merdas, Jan Kulczycki, Czesław Maślicki, Stanisław Szypulski. Ponadto na rzecz klubu aktywnie działały, ofiarowując swą pomoc na miarę swoich możliwości i pełniąc różne funkcje, następujące osoby: Stanisław Tomczyk, Marian Woch, Jerzy Sikorski, Waldemar Kowalski, Franciszek Kalisz, Władysław Smoliński, Tadeusz Jurkowski, Wiesław Ołenicz, Jarosław Cichański, Leszek Warężak, Leon Dymarek i inni.