Komitet organizacyjny

Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia

ul. Spółdzielca 2
59-700 Bolesławiec

Bartosz Gruman – Prezes MKS Bolesłavia
tel. 692 421 306

Tomasz Markowski – Wiceprezes MKS Bolesłavia
Gala, treśli merytoryczne
Wiceprezes MKS Bolesłavia – tel. 600 585 266

Justyna Serafińska – Gruman – Sekretarz MKS Bolesłavia
Gala, treści merytoryczne
tel. 606 609 699

Dariusz Łomański
Bankiet, informacja dotycząca noclegów

Paweł Wiśniewski
Fotografia

Maria Wiśniewska
Korekta monografii

Eryk Lewandowski
Skład materiałów promocyjnych, monografii

Mariusz Lickiewicz
Gala, promocja wydarzenia

Patronat medialny – Istotne Informacje